Kreativní eshop. Specialista na:
* mozaiku PIXEL
* Jedlý papír
* Tisk na fondán a jedlý papír
* Dekorace na dorty
Obrázek2
Pro objednávky v našem eshopu používejte, prosím, INTERNET EXPLORER nebo MICROSOFT EDGE nebo CHROME (MOZILLA není podporována)
SKLADEM JSOU NOVÉ MOTIVY

MOZAIKY PIXEL - MEDAILONKY
Tapico, Vyšívání, Korálkové vyšívání, Šití na panenky.
Obrázek4
Obrázek5
Obrázek6
Obrázek7
Obrázek8
!!!!
!!!!
11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: U Kocourků, Na Zámkách 456/27, Praha 8, 181 00, ukocourku@email.cz, tel: 736 189 495
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti "U Kocourků", se sídlem Na Zámkách 456/27, Praha 8, 181 00, tel: 736 189 495, identifikační číslo: 76654397, (dále jen prodávající) upravují a vymezují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího a upravují vztahy mezi nimi. Vše je pro obě strany závazné.
2. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
2.1. Pro vytvoření objednávky zboží v eshopu se můžete zaregistrovat vpravo nahoře v menu "Registrace" nebo je možné objednání i bez registrace a to vyplněním údajů přímo v košíku po objednání zboží.

2.2. Pokud je skladem více kusů zboží, můžete zvolit požadované množství.

2.3. Po kliknutí na nákupní košík u zboží se objeví náhled nákupního košíku.

2.4. Poté můžete buď pokračovat v nákupu "Zpět k nákupu", "Vyprázdnit košík" nebo "Objednat zboží"

2.5. Pro ukončení objednávky zvolte "Objednat zboží" a tím přejdete k pokladně.

2.6. Vyplňte "Fakturační a dodací adresu".

2.7. V dalším kroku vyplňte "Způsob doručení a platební podmínky".

2.8. V dalším kroku je "Rekapitulace Vaší objednávky" a můžete případně uvést "Poznámky k objednávce".

2.9. Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce Vám budou doručeny informace o objednávce.

Pokud by Vám na Vámi uvedený email nepřišlo potvrzení objednávky, kontaktujte nás, prosím, na tel: 736 189 495 (po - ne od 9:00 do 20:00) nebo na emailu: ukocourku@email.cz (průběžně). O víkendech a svátcích prosíme o strpení.
3. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY
3.1. Každá objednávka je závazná. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem převzata, bude požadováno uhrazení nákladů vzniklých na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

3.2. V případě, že během objednávky došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím upravit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.
4. STORNO OBJEDNÁVKY
4.1. Objednávku lze stornovat nejpozději 24 hodin po jejím odeslání.

4.2. V případě odeslání formou dobírky, stornujte objednávku včas před jejím odesláním. O dni odeslání jste předem informováni ihned při potvrzení objednávky
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

5.2. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.3. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

5.4. S vrácením platby vyčkáme do doby, než vracené zboží obdržíme nebo než případně prokážete věrohodným způsobem, že bylo zboží zasláno zpět.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.

5.5. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
6. ZPŮSOB PLATBY OBJEDNÁVKY
6.1. Platba předem na účet:
Platbu je možné zaslat bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou. Platbu provede kupující na účet uvedený v podkladech k platbě s uvedením stanoveného variabilního symbolu.
Termín pro převod na účet je 14 dní od zaslání podkladů k platbě.

6.2. Dobírkou:
Platba za zboží vč. poštovného se platí při převzetí zásilky, k ceně poštovného bude připočteno 55,- doběrečné pro Českou poštu.

6.3. Osobní odběr:
Platba při převzetí na adrese Na Zámkách 456/27, Praha 8, 181 00
7. ZPŮSOB DODÁNÍ OBJEDNÁVKY
7.1. Zboží, které je skladem, je odesíláno prostřednictvím České pošty nejpozději následující prac. den po připsání platby na účet prodávajícího.
Pokud je odeslání na dobírku, tak zboží bude odesláno nejpozději následující prac. Den od objednání.

Zboží bude odesláno na fakturační příp. doručovací adresu uvedenou v registračních údajích. O odeslání zásilky je kupující informován.

7.2. Česká pošta v rámci ČR:
7.2.1 Doporučený dopis do 0,5 kg, o max. rozměrech obálky A4 a výšky 5 cm (většinou lze použít pro obrázky na dort, zdobení, barvy, PIXELky ...) 60,- Kč Dodání obvykle druhý pracovní den.

7.2.2 Doporučený dopis 1 - 2 kg, o max. rozměrech obálky A4 a výšky 5 cm (potahovací hmoty) 75,- Kč Dodání obvykle druhý pracovní den.

7.2.3 Doporučený balíček 1 - 2 kg, (platí pro nejedlé dekorace, party doplňky, koberce, poštáře...) 100,- Kč Dodání obvykle 3-4 prac.dny, ale den odesílání se nepočítá.

7.2.4 Balík do ruky, (jakékoliv zboží - dodání expres) 125,- Kč Dodání Českou poštou do druhého prac. dne (jakékoliv zboží)

7.2.5 ZDARMA osobní odběr na adrese: Na Zámkách 456/27, Praha 8, 181 00

7.3. V případě chybně zvoleného způsobu doručení, si vyhrazujeme právo poštovné upravit na správnou částku.8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
8.1. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

8.2. Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.

8.3. Pokud v okamžiku převzetí zjistí příjemce poškození obalu zásilky, zkontroluje stav zboží. V případě jeho poškození vyhotoví za přítomnosti dopravce "Záznam o poškození zásilky".

8.4. V zájmu kupujícího je překontrolovat správnost dodaného zboží, v případě nesrovnalostí nás ihned kontaktujte emailem: ukocourku@email.cz či tel: 736 189 495
10. REKLAMACE ZBOŽÍ
10.1. Přestože je nabízeno kvalitní zboží, i u něj může dojít k poškození apod. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců, u potravinářských produktů je záruční lhůta dle výrobce.
Je-li na prodávané věci (potravinářské zboží), jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) lhůta k použití věci, tzv. expirační lhůta, skončí záruční doba nejpozději uplynutím této lhůty
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
V Praze dne 25.5.2018
obchodní společnosti: U Kocourků
zodpovědná osoba: Gabriela Kocourková
se sídlem: Na Zámkách 456/27, Praha 8 - Čimice, 181 00
spojení: ukocourku@email.cz, 736 189 495
identifikační číslo: 76654397
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde:
Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti U Kocourků , se sídlem Na Zámkách 456/27, Praha 8, 181 00, IČ:76654397, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo

9.2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vystavení platebních dokladů

9.3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti U Kocourků

9.4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů